TMMOB HKMO Ankara Şube: ODTÜ Ormanı Lime Lime

“Bilkent’te Şehir Hastaneleri adı altında yapılacak olan ve sağlık sektörünü tamamen sermayenin eline geçirecek projenin ve bu bölgede rant çevrelerinin eline geçen konut ve ticaret kullanımlı arsalara ulaşım sağlayacak ağlarından biri olan yeni ODTÜ yolu, son zamanlarda Ankara’nın gündemindeydi. Geçtiğimiz gün ODTÜ Rektörü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalandığı söylenen bir protokolle ODTÜ yönetimi orman arazisini yol yapılması amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne açmıştır.

23 yıldır metro inşaatlarını yılan hikayesine döndürerek 1cm dahi ilerleme kaydedemeyen Melih Gökçek, öğrencilerin yaz okullarını bitirip evlerine döndüğü bir dönemde durumu fırsat bilip ODTÜ’ye düzenlediği gece yarısı operasyonuyla 4.5 kilometrelik ormanlık alanda katliam yaratmış olmasına rağmen bu akıl ve bilimden uzak uygulamayla da övünmektedir.

ABB ile ODTÜ Rektörlüğü arasında varıldığı söylenen anlaşmaya göre 38 metre ile sınırlandırılan koridor genişliğine uymayıp, 100 metreden fazla koridor açarak toplamda yaklaşık 30 hektarlık bir alanda ağaçlar kesilmiştir.

Bunun yanısıra; ODTÜ geleneklerine aykırı bir şekilde Rektörlük koltuğuna oturan “Kayyım Rektör” Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK’ün imzaladığını söylediği protokolde bulunan “inşaatın denetlenmesi ODTÜ tarafından yapılacaktır” ibaresine rağmen, protokole uygunluğu dahi Rektörlük tarafından denetlenmemektedir!

Ankara’nın tek akciğeri olan, 60 yıl boyunca nesilden nesile ODTÜ öğrencilerinin elleriyle diktiği ve birçok zorluklarla yetiştirdiği fidanların sonucu olan ODTÜ ormanı, hem Ankara’mızın hem de tüm Türkiye’nin ortak malıdır. Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünce doğal sit alanı ve orman vasfı taşıyan ODTÜ arazisinin, yanlış planlama ve şehircilik ilkeleri yok sayılarak oluşturulan bugün ki trafiğin çözümü olarak yok edilmesini kabul etmiyoruz!

Yol yaparak trafik sorununu çözeceğini sananlar, bu şehircilik “aklı”yla devam ettiklerinde ODTÜ’nün üstüne tamamen asfalt dökseler de çözüme ulaşamayacaklarını bilmelidirler.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, kentine, doğasına, geleneklerine ve geleceklerine sahip çıkan ODTÜ bileşenlerinin ve Ankaralıların yanında olduğumuzu, her türlü mücadelelerine destek olacağımızın bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir