16 Eylül 2017 – FORUM SONUÇLARI

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu tarafından, bütün ODTÜ mezunlarına yapılan çağrı ile 16 Eylül 2017 saat 14.00- 17.30 arası ODTÜ Vişnelik Tesisleri Vişnelik Salonu’nda düzenlenen Forum notlarıdır.

Amaç: Bir süredir gündemde olan ve 9 Eylül 2017 akşam saatlerinde ODTÜ Ormanı’nın katledilmesiyle yeni bir sürece giren ODTÜ arazisi içerisindeki yol projeleri ile ilgili ODTÜ mezunları ile güncel bilgileri paylaşmak, Dernek Yönetim Kurulumuzun konu hakkındaki görüşünü iletmek, mezunlarımızın konu ile ilgili görüş ve önerilerini alarak ortak tavır belirlemek.

Bilgilendirme:

–       Üniversitemiz tarafından oluşturulan ve 7 Temmuz 2017’de üniversite mensupları ile paylaşılan Komisyon Raporu’nda da (EK 1)   belirtildiği gibi; öngörülen yol planları uygun olmadığı gibi gerekli de değildir.

Protokolün hazırlanışı usulen yanlış olduğu gibi, 9 Eylül’de başlanan uygulama aşamasında da protokol maddeleri ihlal edilmiştir.

Bu doğrultuda, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Rektörümüzden bir an önce Protokolden imzasını çekmesini talep etmektedir.

–       ODTÜ Arazisine yapılan yolların; sağlık, ormancılık, ulaşım, iklim, eğitim gibi pek çok farklı zeminde tartışılması gerektiği belirtilerek, konunun uzmanları tarafından kısa bilgilendirme yapılmıştır.

Forum:

Somut öneriler:

 1. ODTÜ ile ilgili öneriler

–       ODTÜ Koruma Kurulu kurulmalı.

–       Uluslararası düzeyde ODTÜ ile Dayanışma Kongresi düzenlenmesi,

–       ODTÜ’nün dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bir sergi düzenlenmesi,

–       ODTÜ Bileşenleri ve DKÖlerin de sunumları ile zenginleştireceği bir Kurultay düzenlenmesi,

–       Hem ulusal hem uluslararası düzeyde siyasi partiler ile iletişim kurularak, dayanışma göstermelerinin sağlanması,

–       Eymir gezisinin bir an önce iptal edildiğinin duyurulmasını talep etmek,

–       Rektörlüğün ODTÜ Bileşenleri ile toplantı yapılmasının ve bundan sonraki süreçte katılımcı karar alma sürecinin işletilmesinin talep edilmesi,

 1. Çalışmaların ODTÜ dışına çıkarılmasına dair öneriler:

–       Farkındalık yaratmak…

–       Kamu’nun orman, yol-ulaşım hizmetlerine erişim, sağlık hizmetlerine erişim, gibi başlıklar altından yeniden kurulmasının sağlanmasının talep edilmesi,

–       İnsanların güncelik yaşamlarında ne olacağına dair bilgi üretilmesi, bu konularda somut (sticker vb.) materyallerin üretilerek insanları ulaşılması,

–       Kaliteli toplu taşım talebinde bulunarak, toplu taşıma araçlarının etkin kullanımına dikkat çekecek eylemlerin örgütlenmesi, bilgi üretiminin sağlanması,

–       Sorumlu kurumların (Belediye Meclis Üyeleri, Parti il meclisleri, Rektörlük, Vali, ABB, Tabiat Koruma Kurulu, YÖK Başkanı, Sağlık Bakanlığı… ) konu ile ilgili denetlenmesi, sıkıştırılması,

 

 1. Medya ve Sosyal Medyanın aktif olarak kullanılması

–       Buna yönelik materyal üretilmesi,

 

 1. ODTÜ Mezunları Derneği’ne dair öneriler:

–       Dayanışmanın ODTÜ arazisinin yanında diğer alanlara da taşınması,

–       Derneğimizin örgütlenmesi,

–       Farklı kurumlarla iletişime geçilerek dayanışmanın arttırılması,

–       ODTÜ’nün kendisinin bir kamu olarak düşünülmesi ve konuya ilişkin bilgilendirme yapılması,

–       Üniversite kampüsü içerisinde etkinliklerin düzenlenmesi,

–       Ormandan koparılan ODTÜ Arazisi’nin sahiplenilmesine dair çalışmalar yapılması,

–       Hocam Bu Ay Buluşuyoruz toplantılarının yapılması,

–       Forumların sıklaştırılması,

–       Çalışmanın uzun erimli olması, strateji belirlenmesi ve bu strateji doğrultusunda taktikler geliştirilmesi,

 

Bu önerilerin ilk değerlendirmeleri sonucu:

 1. Aşağıdaki konularda ODTÜ Rektörlüğünden talepler oluşturulmasına:

1.1.   Protokolün geçersizliğine ilişkin aşağıdaki bilgiler doğrultusunda;

1.1.1.    Planda bahsi geçen ve ODTÜ arazisi ile ilgili yapılması ön görülen yollar teknik anlamda uygun değildir. Bu yollar gerekli olmadığı gibi özel sit alanı niteliğindeki doğal alanı tahrip edecektir.

1.1.2.    Protokol, imar planlarına işlenmemiştir. Hukuki olarak geçerliliği yoktur.

1.1.3.    Protokol hazırlanmasında usulen maddi hatalar göze çarpmaktadır.

1.1.4.    Uygulama, Orman Kanunlarına uygun olmadığı gibi Protokole de uygun değildi.

mezunlarımızın Rektörümüzün protokolden imzasını çekmesini talep etmesi meşru ve gereklidir.

 

1.2.   Basında yer alan “Eymir Gezisi” nin iptal edilmesi,

1.3.   Bütün ODTÜ bileşenlerini bilgilendirmek ve tüm ODTÜ’yü ilgilendiren konularda katılımcı karar alma mekanizmalarının örgütlenmesini sağlamak amacıyla; geniş katılımlı bir toplantı yapılmasının talep edilmesi,

1.4.   9 Eylül’de yapılan çalışmada ne kadar ağacın nereye taşındığının; bir sonraki aşamanın ne olduğuna dair bilgilerin; plan ve projelerin öğrenilmesi,

 

 1. ODTÜ Arazisi ile ilgili, dayanışma etkinlikleri, sergi, kongre ve kurultay gibi çalışmaların değerlendirilmesi için ODTÜ Mezunları Derneği “Eymir ve ODTÜ Doğasını Koruma Komisyonu”, “Sinema Kulübü”, “Koleksiyon Kulübü”, “Gezi Kulübü” başta olmak üzere Komisyon ve Kulüplerimiz ile iletişime geçilmesi. Destek olmak isteyen mezunlarımızın bu komisyon ve kulüplere yönlendirilerek; bahsi geçen etkinliklerin örgütlenmesinin sağlamasına;

 

 1. Farkındalık yaratmak ve kamuoyu oluşturmak amacı ile konunun daha geniş zeminlerde tartışılmasını sağlayacak çalışmaların, çağrıcısı olduğumuz YeşilAnkara Platformu üzerinden yapılması, katılımcı kurumlar açısından Platformun genişletilmesine çalışılması, bu konuda destek olmak isteyen mezunlarımızın Platform’da oluşturulan çalışma gruplarına yönlendirilmesine;

 

 1. Konunun hukuki ve teknik boyutunun takibi, dökümantasyon çalışmalarının yapılması, medya ve sosyal medya platformlarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla edinilen bilgilerin kolay anlaşılır hale getirilmesi için bir Çalışma Grubunun oluşturulmasına; destek olmak isteyen üyelerimizin Çalışma Grubuna yönlendirilmesine;

 

 1. İmar Planlarının değiştirilmesi sürecinden başlayarak bu konuda sorumlu olan kurumların (Belediye Meclis Üyeleri, Parti il meclisleri, Rektörlük, Vali, ABB, Tabiat Koruma Kurulu, YÖK Başkanı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü…) konu ile ilgili bilgi alınması, kamuoyu oluşturulmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesine;

 

 1. ODTÜ’de bir piknik düzenlenmesine, ormandan ayrılan bölümün sahiplenilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmasına, Eymir’de çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine, üniversitemizde öğrencilerimizle buluşmak üzere sürekliliği sağlanan organizasyonların yapılması ile ilgili Öğretim Elemanları Derneği ile iletişime geçilmesine;

 

karar verilmiş; Yönetim Kurulumuz bu kararların denetlenerek yerine getirilmesi sorumluluğunu üstlenmiştir. Yukarıda bahsi geçen çalışmalarda destek olmak isteyen mezunlarımızın ivedilikle odtumd@odtumd.org.tr adresine e-posta atması önemli rica olunur.

 

Saygılarımızla

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

 

 

******************************
ODTÜ Mezunları Derneği
1540. Sokak No: 58 100. Yıl ANKARA
Tel: 0312 286 79 79
Faks: 0312 287 75 00
e-posta: odtumd@odtumd.org.tr
internet: http://www.odtumd.org.tr
******************************

“16 Eylül 2017 – FORUM SONUÇLARI” için 5 yorum

 1. Gökçek’in matruşka Ulaşım Ana Planlarına Dikkat..!

  ODTÜ ve AOÇ yollarının işlendiği iki bubi tuzağı ana plan var. Birisi Ankara Çevre Düzeni Planı 2038. Bu plan onaylandı, yürürlükte ve 100.000 ölçekli plan. Diğeri ise; sipariş edilen Ankara Ulaşım Ana Planı 2038. Bu yavru (tavşan) planda, 50.000 ölçekli ve Gökçek’in masasında sırasını bekliyor. Birine dava açılırda kaybedilirse, diğeri devreye girecek. Plan kademelerinin ölçek birlikteliği ve uyumu gereği; her ikisine de analizleri ile beraber dava açmak gerek. Çin işi japon işi bunu yapan tutuklu Gazi Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Süleyman Büyükberber ve Melih Gökçek ikilisi ve dönemin ‘plan kardeşliği’.
  2023 Ankara Ana Nazım Planı ise, 2017 yılı başında mülga (varlığı kaldırılan, kapatılan) oldu. 2. kez askıya çıkan ve 21 Ağustos’ta askı süresi dolan, Ankara Ana Planı 2038’e ise; İdare Mahkemesi’nde ‘iptal davası’ açma süresi 21 Ekimde bitiyor.Yavru ulaşım ana planı ise, zamanlama olarak, muhtemelen 21 Ekim’den sonra belediye meclisinin gündemine getiriecek.
  Bizden bilgilendirmesi.
  Yani Ankara için her şey bitmiş değil.
  Tahir ÇALGÜNER- Y.Şehir ve Bölge plancısı

  ////

  Konuyu CHP PM üyesi ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu TBMM’ye taşıyarak Başbakan Binali Yıldırım’a sormuştu:

  “ODTÜ’ye tahsis edildiği ifade edilen 36 hektar arazinin tam yeri harita üzerinde neresidir? Düzenleme ortaklık payı* (DOP) ile ODTÜ’den belediyeye kanunen geçecek arazi ne kadardır?”

  “Ankara çevre düzeni planı 2038 “Ana planı” kapsamında ilan edilen Ulaşım ana şeması içinde; ODTÜ ve AOÇ içinden geçirilmesi düşünülen yeni anayol bağlantıları var mıdır? Yürürlükteki Ana plan 2038 çevre düzeni çalışması ile; Kent bütünü kapsamında, alt ölçekli yapılacak her nazım imar planı değişiklerinde ve derdest idare mahkemesi dava süreçlerinde, olması gereken “hukuki bağlayıcılığı” temel ilkesine aykırı, üniversite veya belediye tarafından alınmış bir karar var mıdır? Varsa bu hukuki uygulamanın gerekçesi nedir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir