BİLGİLENDİRME: 20 EYLÜL 2017 TARİHLİ REKTÖRLÜK TOPLANTISI

Sayın Üyelerimiz,

Rektör danışmanımız 14 Eylül 2017 tarihinde Derneğimiz dışında kalan tüm ODTÜ mezun derneklerine bir elektronik posta göndererek bu dernekleri 20 Eylül 2017 tarihli bir toplantıya davet etmiştir. Yol inşaatı ile ilgili Sayın Rektör’ün açıklamalarda bulunacağı öğrenilen bu toplantıya Derneğimizin çağrılmaması üzerine birçok il mezun derneği ve mezunumuz itiraz etmiş, sonrasında ise 19 Eylül 2017 akşamı, toplantıya ancak sayılı saatler kala, Rektör danışmanı, Dernek Başkanımız Seyhan Çamlıgüney’i telefonla arayarak toplantıya davet edildiğini bildirmiştir.

Tüm bu sürece rağmen, Yönetim Kurulumuz tüm ODTÜ camiasının endişelerinin ve sorularının üniversite yönetimine doğrudan aktarılabilmesi için bu davete olumlu yanıt vermiştir. Derneğimiz adına toplantıya  katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Seyhan Çamlıgüney, Sayın Rektör’e büyük üzüntü yaratan ve “oldu bitti”ye getirilen bu sürece dair endişelerini ve kaygılarını aktarmış, forumlarda tartışılan hususları ve cevabı alınamayan soruları iletmiştir. Protokolde ucu açık birçok nokta olduğunu belirtmiş; yaptığımız forumlarda ortaya çıkan bir karar olarak imzanın geri çekilmesi talebini tekrarlamıştır.

Üniversite yönetimimiz ise yol süreci ile ilgili yasal itirazları yaptıklarını ve tüm itirazların reddedildiğini belirtmiş, bu protokol ile en azından üniversitemiz için bazı “kazanımlar” elde edildiğini ifade etmiştir. Konu ile ilgili yapıldığını öğrendiğimiz bir bilgilendirme sunumu ise tarafımıza ulaştığında sizlerle paylaşılacaktır.

Özetle, üniversite yönetimimizin yol inşaatı konusundaki  tutumunu değiştirmeyeceği ve protokolün uygulanmaya devam edeceği anlaşılmıştır.

Bizler, ODTÜ Mezunları Derneği olarak ODTÜ’yü, kentimizi ve doğamızı korumaya devam edeceğiz.

Yalnızca ODTÜ’yü değil tüm kenti, yaşam alanımızı ilgilendiren bu konuda, Ankaralılar ile yan yana hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.

Saygılarımızla

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

 

 

******************************
ODTÜ Mezunları Derneği
1540. Sokak No: 58 100. Yıl ANKARA
Tel: 0312 286 79 79
Faks: 0312 287 75 00
e-posta: odtumd@odtumd.org.tr
internet: http://www.odtumd.org.tr
******************************

“BİLGİLENDİRME: 20 EYLÜL 2017 TARİHLİ REKTÖRLÜK TOPLANTISI” için 20 yorum

 1. İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ’NİN 20 EYLÜL 2017 TARİHLİ REKTÖRLÜK TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

  Sevgili ODTÜ’lüler,

  Rektörlüğümüzün çağrısı üzerine, 20 Eylül 2017 tarihinde üniversitemizde yapılan, Ankara, İstanbul, Ege, Denizli, Antalya, Kocaeli, Adana ve Mersin mezun derneklerinin temsil edildiği toplantıda, okulumuz topraklarının yol yapımı için işgali konusundaki gelişmeler gözden geçirildi. Toplantıya rektörümüzün yanı sıra iki rektör yardımcısı, iki rektör danışmanı, genel sekreter ve yardımcısı katıldılar.
  Toplantı, rektörümüzün son gelişmeleri anlattığı bir sunum ile başladı. Bu sunumda kullanılan görsel malzeme aşağıdaki linkte mevcuttur.
  Söz konusu sunum ve bu sunumu takip eden görüşmeler sonucunda aşağıdaki hususlar açıklığa kavuşmuştur;
  – Son olaylar, yol vb gerekçelerle ODTÜ arazisinden çeşitli yollarla toprak talanının ilki değildir, sonuncusu da olmayabilir. Bugüne dek 8 olayda arazimizden 102 hektar arazi talan edilmiştir. Ankara şehrinin batıya doğru geliştiği ve gelişeceği göz önüne alınarak okulumuza benzer saldırıların ileride de tekrarlanacağı düşünülerek şimdiden tedbirler alınmalıdır. Ülkenin en iyi şehir plancılarını yetiştiren ve bünyesinde akademisyen olarak bulunduran okulumuz, şehrin muhtemel gelişmesi veya batıya doğru ilerlemesi karşısında neler yapılabileceğini şimdiden planlamalı, projelendirmelidir. Üniversitemiz yöneticileri böyle bir çalışmanın yapılmakta olduğunu söylemişlerdir. Bu çerçevede Ankara şehri ile okulumuz arasında söz konusu fiziksel ilişkiye ek olarak sosyolojik ve kültürel ilişkiler de sağlıklı bir zemine oturtulmak zorundadır.
  – ODTÜMİST katılımcılarında uyanan kanıya göre üniversitemiz yönetimi bu musibeti en az zararla kapatmak konusunda canla başla çalışmışlardır. Yine de hepimizin bildiği gibi, kaçınılmaz bir şekilde önemli ekolojik hasar meydana gelmiştir. Bu doğa katliamı sonuncunda ODTÜ kamuoyunun tepkisi olağan bir tepkidir ve sürecektir. Üniversite yönetimi hakaret içermediği sürece bütün tepki ve eleştirileri normal karşıladığını ve bu eleştirilerden güç alacağını belirtmiştir. Ayrıca, rektörlüğe konumu gereği söyleyemediği şeyleri söylemek konusunda derneklerin yardımcı olabileceği hatırlatılmıştır.
  – Okulumuzun batı sınırlarında 9 Eylül gecesi açılan 4.8 km yoldan daha vahim tehlike Doğu-Batı doğrultusunda Eskişehir yoluna paralel olarak açılacak 2.4 km tüneldir. Bu yolun açık yol olarak yapılması halinde 40 yaş civarında 38.000 ağaç katledilecektir. İmzalanan protokolle bu yolun tekrar tünel olarak yapılması ve ODTÜ’nün denetimi kabul ettirilmiştir. Bu konuda ODTÜ ve Belediye mühendislerinden kurulu bir teknik komisyon çalışmalarına başlamış. Bu komisyonun belediye tarafından gelen mühendisleri de ODTÜ mezunu inşaat mühendisleri. Ancak, karşımızdaki kişi ve kurumların (ABB) geçmişlerine bakıldığında sağlanan avantajlara garanti gözüyle bakılamayacağı açıktır. ODTÜMİST katılımcılarının izlenimi okul yönetiminde de bu kaygının olduğudur. Bu konuda bize düşen görev uyanık olmak, söz konusu komisyonun çalışmalarını takip etmek ve kamuoyunu da devamlı bilgilendirerek uyanık tutmaktır.
  – Toplantıda aldığımız bilgiye göre yeni açılan yol güzergahının batısında kalan vadi arazisi ODTÜ’nün elinden çıkmamıştır ve ODTÜ’nün tapusu ve tasarrufu altındadır. Ana arazi ile bu vadi arasında geçitler oluşturularak hayvan ve insan geçişleri sağlanacaktır. Biyoloji bölümümüz bu vadide gençlerin de faydalanacağı bir Arboretum yapılması için çalışmalara başlamıştır.
  – ABB’nin sözünü verdiği ‘’kesilen her ağaca karşılık iki ağaç’’ konusunda; hangi tür ağaçların nereye dikileceği konusunda ODTÜ uzmanları çalışmaktadır. Bu sürecin dışında olmak kaydiyle Mezun Derneklerimiz iki yıl önce yapıldığı gibi, kapsamlı bir ağaç dikme kampanyasının daha başlatılmasını önermişler ve rektörlükçe kabul edilmiştir.
  – ODTÜMİST YK gelişmeleri yakından izlemeyi ve üyelerini bilgilendirmeyi sürdürecektir.

  Rektörlüğün sunumuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
  https://drive.google.com/file/d/0BziktPum8zgLNVFaTG5uOXdDR1k/view?usp=sharing

 2. ANTALYA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ’NİN 20 EYLÜL 2017 TARİHLİ REKTÖRLÜK TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

  Sevgili Arkadaşlar,
  Ciddi tartışmalara sebep olan Ankara BB tarafından ODTÜ arazisinden geçen yolla ilgili olarak Sayın Rektörümüzle 20 Eylül Çarşamba günü bir toplantı yaptık. Toplantıda verilen bilgileri ekte sizlerle paylaşıyoruz. Bu tartışmalar döneminde başta bizler olmak üzere 12 ilimizin dernekleri, ağaç katliamına sessiz kalmakla ve Sayın Rektörümüzün yalakası olmakla suçlandık. İşin en kötü yanı bu eleştiriler ilimiz dışındaki kişiler tarafından – birkaç hiç tanımadığımız ve bize hiç zaman ayırmamış Antalya mezunumuzdan- bizlerin hiçbir bilgisine başvurmaksızın yapıldı. Tekrar belirtiriz ki sadece ODTÜ’de değil her yerde yapılan ve yapılacak her türlü doğa katliamının karşısında olacak ve tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.
  Bilgilerinize saygılarımızla sunar, tüm konularda her zaman bilgi almak için iletişim almanızı rica ederiz.
  Sevgili ODTÜ ve ODTÜ Dostlarımız,
  Rektörlüğün daveti üzerine Ankara, İstanbul, Ege, Adana (Mersin’i de temsilen), Antalya, Kocaeli ve Denizli Mezun Dernekleri Başkanları 20 Eylül 2017 tarihinde son gelişmeleri görüşmek üzere toplanıldı.
  Rektörümüzün yanı sıra,
  Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bahar Gedikli (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Yol Komitesi Başkanı),
  Rektör Danışmanı, Genel Sekreter Yardımcısı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı: Prof. Dr. Oguzhan Hasançebi (İnşaat Mühendisliği Bölümü)
  Genel Sekreter V.: Doç. Dr. Türker Özkan,
  Mezunlardan Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr Eren Kalay,
  Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Meliha Altunışık,
  Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Gönül Turhan Sayani toplantıya katıldılar.
  Ankara BB tarafından ODTÜ arazisine yapılan müdahalenin içyüzünü, yapılan protokolü, 2015 ODTÜ koruma imar planını değiştiren 2016 Aralık imar planını, plana itirazlarımızı, iptal davalarını sorduk anlattılar:
  2015 yılında uzlaşılan ODTÜ Koruma İmar Planı sonucu, Bilkent köprülü ayak alanı ODTÜ nün kamuya terk ettiği araziye yapılmaya başlanmış ve aynı tarihlerde Şehir hastanesi projesi başlamış.
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz Aralık ayında, 2015 ODTÜ Koruma imar planında bahsi geçen 2 yol ile ilgili değişiklik yaparak, ODTÜ arazisi ortasından geçen tünel-yolun, Ankara BB nin maliyet itirazı nedeniyle aç-kapa inşaatına olanak vermiş ve ODTÜ nün yol inşaatına müdahilliğini kaldırmış.
  Bilkent tarafındaki diğer yol ile ilgili 2 seçenekli ODTÜ önerilerini de kabul etmemiş.
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan bu imar değişikliğine ODTÜ Rektörlüğü itiraz etmiş, itiraz kabul edilmeyince yürütmeyi durdurma davası açmış.
  Bize teknik açıklamaları yapan ve 2015 den buyana ODTÜ yol komisyonu başkanlığını yürüten Bahar hocamız ve Genel Sekreter Türker hocamızın yanı sıra, Şehir ve Bölge Planlama Böl. Başkanı Prof. Dr. Çağatay Keskinok, Bölüm Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Türel ve Prof. Dr. Ela Babalık-Sutcliffe ile Kampüs Planlama Müdürü̈ Şehir Plancısı Göksal Cülcüloğlu’nun hazırladığı rapor esas alınarak açılan iptal davalarından, bir kavşak kararına itirazımız hariç, diğer davaları kaybetmişiz.
  Ankara BB Kurban Bayramında yeni plandaki Bilkent tarafı yolunu açmak için başvurmuş. ODTÜ nün çabaları sonucu YÖK Başkanı ve Vali araya girince tekrar görüşmeler başlamış ve her 2 yol da protokole bağlanmış.
  Bu nedenle protokolde Vali ve YÖK Başkanının da imzası var. Rektör “Ankara BB Başkanına güvenmediğimiz için Devleti temsil eden Vali ve YÖK Başkanının Protokolde imzaları olmasını biz istedik” dedi.
  Protokol taslağı ODTÜ hukuk müşavirliği tarafından hazırlanmış ve ilgili bölümler ve senato tarafından incelenmiş ve itiraz edilmemiş ve sonunda Rektör imzalamış.
  Hocalarımızın ortak düşüncesi; “kaybedilen davaların dilekçelerine esas olan isteklerimizin protokolde yer alması sağlandı, Protokol uygulanmaz ise 2016 Aralık ODTÜ imar plan değişikliği uygulanır, tünel-yol yerine aç-kapa yolunu açarlar ama bir daha kapatmazlar” diyorlar.
  ODTÜ önerisi olan Bilkent yoluna paralel yol yapılsa 1.7 hektar alan kaybedilecekmiş, ancak dere yatağı ve vadi elden gidecek ve daha fazla habitat alanına zararı dokunacakmış. Aşağıda yol öncesi arazinin fotoğrafı var, bahsi geçen vadi sağ tarafta, yol vadinin doğu yamacını yani ODTÜ tarafını takip ediyor: foto 1
  Açılan araziyi gidip gördük, aşağıdaki ve yukarıdaki resimde görüldüğü gibi seyrek badem ağaçlığı var, tepenin arka tarafında bir miktar çam varmış.
  Yol arazisi 75 metre genişliğinde, iki noktada u-dönüşlü kavşak olduğu için 135 metreye genişliyor.
  8 şeritli asfalt kaplama 28m, toplam yol bandı 40 metre genişliğinde.
  35m olan yandaki alanlarda sanat parçaları olacak diye yazılmıştı, “sanat parçaları” bizim anladığımız anlamda değilmiş, yan-yol eğimi (şev), yeşillenmiş alan, su kanalı ve tahliyesi demekmiş.
  Şu anda orada bir kepçe gördük. Doğuya yani ODTÜ tarafına yeni çit direkleri dikilmiş. Yol 20 Aralık’a kadar bitirilecekmiş ve kar-buz gelmeden asfalt atılacakmış. foto 2
  Ankara BB den gece ve hemen girilmesini şöyle açıklamışlar; “Gündüz Bilkent trafiği çok yoğun, 400 kamyon trafiğe girse idi süre çok uzardı, trafiği engellerdi” demişler. “Ayrıca ağaçları sökerken tepkilerden çekinmişlerdir, herkesin gözü önünde yapmaktan kaçınmışlardır” diyor Oğuzhan hoca
  O gece sabah 04 e kadar ODTÜ Rektörlüğü adına Eren hoca, Türker hoca ve Oğuzhan hoca çalışmaları izlemişler. Aşağıda yolun başlangıç resmi var, arkadaki bina grubu Şehir hastanesi: foto 3
  Yolun sağındaki Vadi:foto 4
  Vadinin sınırımız içinde kalan kısmını çitlerden takip edebilirsiniz: foto 5
  Bahar Hoca, yol komisyonuna başkanlık ediyor, Ankara BB çalışmalarını yakın takip için komisyonu genişletmişler. Tünel yol için projeyi üniversite hazırlayacak ve Ankara BB uygulayacak.
  Tünel yol Teknokent’in yanından girecek, Hazırlık’ın yan-altından geçecek ve Malazgirt Bulvarında Öğretmenler Caddesi kavşağına bağlanacak. Tünel yol sayesinde 40 yaş üstü 38 bin ODTÜ ormanı ağacı aç-kapa inşaatından kurtulacakmış.
  Tünel yol projesi yerin 30 metre altından olacak ve maliyeti 200 milyon TL olacak. Aç-kapa yöntemi ile yapılsa idi 40 milyon TL olacaktı. Bu protokol ile hem ODTÜ’nün ikiye bölünmesi, hem de 38.000 ağaç korunmuş.
  Bilkent tarafında kalan arazi yapılaşmaya açılmayacak, ekolojik (doğa) açık hava müzesi şekline çevrilecek. Bunun için çalışmalara başlanmış, özellikle öğrencilerin ziyaret edeceği bir açık doğa müzesi olacakmış.
  Açılan yolun 3 noktasından menfez geçiş ile kalan ODTÜ arazisine yaya, canlı ve araç geçişi devam edecekmiş.
  Bu konudaki hassasiyetimizi gören Rektör “tapusu bizim, kimse elimizden alamaz”; Bahar hocamız ise “elimizde hukuk var, mücadeleye hazırız” diyorlar.
  Kamulaştırılan alana karşılık protokol gereği ODTÜ ye verilecek tek veya parçalı araziler için komite ODTÜ sınırına bitişik kamu alanı araştırmasına başlamış, protokol yakından takip ediliyor.
  Sökülen ağaçların yerine dikilecek ağaç türleri için Biyoloji Bölümü çalışmaya başlamış. ODTÜ arazisinde yer gösterilip, dikilecek ağaçların cins ve adedi AnkaraBB’ye bildirilecek.
  Protokol imzalandıktan sonra, sosyal medyada 33.000 ilgili mesaj paylaşılmış. Rektör günler boyu tamamını okuduğunu, hakaret içermeden kendisine yazılan soruların tamamına cevap verdiğini söyledi.
  Eleştirilerden değil, ailesine kadar uzanan hakaretler ve küfürlerden şikayetçi, “ben de insanım” diyor.
  ODTÜ Mezunlar Derneği Web sitesinde kendisine yönelik hakaret içeren ve usulsüzlük yapıldığını iddia eden mesajlar nedeniyle ilgili Dernek başkanına sitem etti.
  Ankara derneğinin istediği gibi protokolden imzanın geri çekilmesini bu aşamada doğru olmayacağın düşünüyoruz ve protokolün uygulanmasının her aşamada yakın takibini ve bizlerin bilgilendirilmesini istiyoruz.
  Konu ile ilgili tüm video ve fotoğraflar ile Rektörlüğün dernekler için hazırladığı sunumu, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
  Dernek yönetimimizi sosyal medyada yayınlanan dezenformasyona dayanarak eleştiren tüm arkadaşlarımızın öncelikle bizlerle temasa geçip bilgi istemelerini, kendi yorumları ile ODTÜ ye zarar verdiklerini bilmelerini rica ediyoruz.
  Saygılarımızla,
  ODTÜ ANTALYA MEZUNLAR DERNEĞİ

  1. Rektörün bir mizansene dayalı birdari maslahata yonelik ajitasyon ve mağduru oynama ihtiyacı bile kendidini ele veriyor.😘

 3. EGE ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ’NİN 20 EYLÜL 2017 TARİHLİ REKTÖRLÜK TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

  Sevgili ODTÜ lüler,

  Rektörlüğün daveti üzerine Ankara, İstanbul, Ege, Adana (Mersin’i de temsilen), Antalya, Kocaeli ve Denizli Mezun Dernekleri Başkanları KKM C salonunda son gelişmeleri görüşmek üzere toplanıldı.

  Rektörümüzün yanı sıra,

  Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bahar Gedikli (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Yol Komitesi Başkanı),

  Rektör Danışmanı, Genel Sekreter Yardımcısı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı: Prof. Dr. Oguzhan Hasançebi (İnşaat Mühendisliği Bölümü)

  Genel Sekreter V.: Doç. Dr. Türker Özkan,

  Mezunlardan Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr Eren Kalay,

  Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Meliha Altunışık,

  Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Gönül Turhan Sayani,

  ABB tarafından ODTÜ arazisine yapılan müdahalenin içyüzünü, yapılan protokolü, 2015 ODTÜ koruma imar planını değiştiren 2016 Aralık imar planını, plana itirazlarımızı, iptal davalarını sorduk anlattılar:

  2015 yılında uzlaşılan ODTÜ Koruma İmar Planı sonucu, Bilkent köprülü ayak alanı ODTÜ nün kamuya terk ettiği araziye yapılmaya başlanmış ve aynı tarihlerde Şehir hastanesi projesi başlamış.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz Aralık ayında, 2015 ODTÜ Koruma imar planında bahsi geçen 2 yol ile ilgili değişiklik yaparak, ODTÜ arazisi ortasından geçen tünel-yolun, ABB nin maliyet itirazı nedeniyle aç-kapa inşaatına olanak vermiş ve ODTÜ nün yol inşaatına müdahilliğini kaldırmış.

  Bilkent tarafındaki diğer yol ile ilgili 2 seçenekli ODTÜ önerilerini de kabul etmemiş.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan bu imar değişikliğine ODTÜ Rektörlüğü itiraz etmiş, itiraz kabul edilmeyince yürütmeyi durdurma davası açmış.

  Bize teknik açıklamaları yapan ve 2015 den buyana ODTÜ yol komisyonu başkanlığını yürüten Bahar hocamız ve Genel Sekreter Türker hocamızın yanı sıra, Şehir ve Bölge Planlama Böl. Başkanı Prof. Dr. Çağatay Keskinok, Bölüm Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Türel ve Prof. Dr. Ela Babalık-Sutcliffe ile Kampüs Planlama Müdürü̈ Şehir Plancısı Göksal Cülcüloğlu’nun hazırladığı rapor esas alınarak açılan iptal davalarından, bir kavşak kararına itirazımız hariç, diğer davaları kaybetmişiz.

  ABB Kurban Bayramında yeni plandaki Bilkent tarafı yolunu açmak için başvurmuş. ODTÜ nün çabaları sonucu YÖK Başkanı ve Vali araya girince tekrar görüşmeler başlamış ve her 2 yol da protokole bağlanmış.

  Bu nedenle protokolde Vali ve YÖK Başkanının da imzası var. Rektör “ABB Başkanına güvenmediğimiz için Devleti temsil eden Vali ve YÖK Başkanının Protokolde imzaları olmasını biz istedik” dedi.

  Protokol taslağı ODTÜ hukuk müşavirliği tarafından hazırlanmış ve ilgili bölümler ve senato tarafından incelenmiş ve itiraz edilmemiş ve sonunda Rektör imzalamış.

  Hocalarımızın ortak düşüncesi; “kaybedilen davaların dilekçelerine esas olan isteklerimizin protokolde yer alması sağlandı, Protokol uygulanmaz ise 2016 Aralık ODTÜ imar plan değişikliği uygulanır, tünel-yol yerine aç-kapa yolunu açarlar ama bir daha kapatmazlar” diyorlar.

  ODTÜ önerisi olan Bilkent yoluna paralel yol yapılsa 1.7 hektar alan kaybedilecekmiş, ancak dere yatağı ve vadi elden gidecek ve daha fazla habitat alanına zararı dokunacakmış. Aşağıda yol öncesi arazinin fotoğrafı var, bahsi geçen vadi sağ tarafta, yol vadinin doğu yamacını yani ODTÜ tarafını takip ediyor:

  Açılan araziyi gidip gördük, aşağıdaki ve yukarıdaki resimde görüldüğü gibi seyrek badem ağaçlığı var, tepenin arka tarafında bir miktar çam varmış.

  Yol arazisi 75 metre genişliğinde, iki noktada u-dönüşlü kavşak olduğu için 135 metreye genişliyor.

  8 şeritli asfalt kaplama 28m, toplam yol bandı 40 metre genişliğinde.

  35m olan yandaki alanlarda sanat parçaları olacak diye yazılmıştı, “sanat parçaları” bizim anladığımız anlamda değilmiş, yan-yol eğimi (şev), yeşillenmiş alan, su kanalı ve tahliyesi demekmiş.

  Şu anda orada bir kepçe gördük. Doğuya yani ODTÜ tarafına yeni çit direkleri dikilmiş. Yol 20 Aralık’a kadar bitirilecekmiş ve kar-buz gelmeden asfalt atılacakmış.

  ABB den gece ve hemen girilmesini şöyle açıklamışlar; “Gündüz Bilkent trafiği çok yoğun, 400 kamyon trafiğe girse idi süre çok uzardı, trafiği engellerdi” demişler. “Ayrıca ağaçları sökerken tepkilerden çekinmişlerdir, herkesin gözü önünde yapmaktan kaçınmışlardır” diyor Oğuzhan hoca

  O gece sabah 04 e kadar ODTÜ Rektörlüğü adına Eren hoca, Türker hoca ve Oğuzhan hoca çalışmaları izlemişler. Aşağıda yolun başlangıç resmi var, arkadaki bina grubu Şehir hastanesi:

  Yolun sağındaki Vadi:

  Vadinin sınırımız içinde kalan kısmını çitlerden takip edebilirsiniz:

  Bahar Hoca, yol komisyonuna başkanlık ediyor, ABB çalışmalarını yakın takip için komisyonu genişletmişler. Tünel yol için projeyi üniversite hazırlayacak ve ABB uygulayacak.

  Tünel yol Teknokent’in yanından girecek, Hazırlık’ın yan-altından geçecek ve Malazgirt Bulvarında Öğretmenler Caddesi kavşağına bağlanacak. Tünel yol sayesinde 40 yaş üstü 38 bin ODTÜ ormanı ağacı aç-kapa inşaatından kurtulacakmış.

  Tünel yol projesi yerin 30 metre altından olacak ve maliyeti 200 milyon TL olacak. Aç-kapa yöntemi ile yapılsa idi 40 milyon TL olacaktı. Bu protokol ile hem ODTÜ’nün ikiye bölünmesi, hem de 38.000 ağaç korunmuş.

  Bilkent tarafında kalan arazi yapılaşmaya açılmayacak, ekolojik (doğa) açık hava müzesi şekline çevrilecek. Bunun için çalışmalara başlanmış, özellikle öğrencilerin ziyaret edeceği bir açık doğa müzesi olacakmış.

  Açılan yolun 3 noktasından menfez geçiş ile kalan ODTÜ arazisine yaya, canlı ve araç geçişi devam edecekmiş.

  Bu konudaki hassasiyetimizi gören Rektör “tapusu bizim, kimse elimizden alamaz”; Bahar hocamız ise “elimizde hukuk var, mücadeleye hazırız” diyorlar.

  Kamulaştırılan alana karşılık protokol gereği ODTÜ ye verilecek tek veya parçalı araziler için komite ODTÜ sınırına bitişik kamu alanı araştırmasına başlamış, protokol yakından takip ediliyor.

  Sökülen ağaçların yerine dikilecek ağaç türleri için Biyoloji Bölümü çalışmaya başlamış. ODTÜ arazisinde yer gösterilip, dikilecek ağaçların cins ve adedi ABB’ye bildirilecek.

  Protokol imzalandıktan sonra, sosyal medyada 33.000 ilgili mesaj paylaşılmış. Rektör günler boyu tamamını okuduğunu, hakaret içermeden kendisine yazılan soruların tamamına cevap verdiğini söyledi.

  Eleştirilerden değil, ailesine kadar uzanan hakaretler ve küfürlerden şikayetçi, “ben de insanım” diyor.

  ODTÜ Mezunlar Derneği (Ankara) Web sitesinde kendisine yönelik hakaret içeren ve usulsüzlük yapıldığını iddia eden mesajlar nedeniyle ilgili Dernek başkanına sitem etti.

  Geçen yıl Rektör seçiminden bu yana Rektörü kabul etmeyip, istifasında ısrarcı olan; Ağustos ayı başında 15 ODTÜ Mezun Derneğinden, 12 sinin yayınladığı Rektöre destek mesajını ABB saldırısından sonra yayınlanmış gibi tekrar gündeme getiren Ankara Derneği ile görüş ayrılıklarımız devam ediyor.

  Ankara derneğinin istediği gibi protokolden imzanın geri çekilmesini bu aşamada doğru bulmuyoruz, yakın takibini istiyoruz.

  Konu ile ilgili tüm video ve fotoğraflar ile Rektörlüğün dernekler için hazırladığı sunum, 25 Eylül Pazartesi günü web sitemizde yayınlanacaktır.

  Dernek yönetimimizi sosyal medyada yayınlanan dezenformasyona dayanarak eleştiren ve eski EMD YK yöneticilerini toplantıya çağırıp mevcut yönetim kurulumuza karşı örgütlemeye çalışan Karşıya derneği yöneticileri dahil tüm mezunlarımızın, gerçekleri medyadan değil doğru kaynaklardan alarak yorum yapmasını öneriyoruz.

  Saygılarımızla,

  ODTÜ EMD YK

 4. Ankara Mezunlar derneğinin duruşunu destekliyorum. Rektörü istifaya çağırıyorum. Diğer şubelerin açıklamaları ise malumun ilanıdır.Hiçbir somut bilimsel veri ve çalışma gösterilmeden tek bir kişinin öngörüsü olan gelen soyut açıklamaların ODTÜ’nün bilim anlayışına ters olduğunu düşünüyorum.

 5. Rektör yola dava açmadı.Laf olsun diye detay bir kavsak ayagı için bir şey yapmış yapmamış olmak için bir şey yapıyormuş gibi kendisini göstermiş. Kelime oyunu yapmayın. YD dava dilekçesini Rektör kamuoyuyla paylaşsın. Gerçek ortaya çıkar. Hodri meydan diyorum. Bir diğer husus ise; bu anlaşma, zaten bu şekliyle Eski rektör Ahmet Acar tarafından yapılmış ve bu işi 4 sene önce 66 ‘ya bağlamışlardı.Aradan geçen zaman dilimi içinde kamuoyuna bilgi vermeyen, olayı sogutan ODTÜ yönetim acaba Ankara kamoyunu da tiye mi aldı? Yoksa gecenin bu vakti insanlarla dalga mı geçiliyor?
  Ahmet Acar’dan cevap bekliyoruz.

 6. Haa…. bir de protokolü imzalayan rektörün aynı gün istifa etmesi rektörü yüceltirdi, nedense bunu yapmamış. Ayrıca orman alanı ODTÜ’ye hazine tahsislidir. Dolayısıyla bir kamu tüzel kişiliğine veya özel mülkiyete yönelik bir tapuda söz konusu olamaz Anayasaya göre!!!!

 7. Sayın rektör,
  Danışıklı dövüş yapıyorsunuz.Bahsedilen alan yani katliamın yapıldıği bölge orman alanı 2b arazisi değil.Burası fundalık alan diyen Ahmet Acar’dan bir farkınız da yok.Öncelikle plan hükumleri protokolun üstünde ve bağlayıcıdır.Protikolde ise Belediyeye kanunen verilecek duzenleme ortaklık payı arazisinden bahsedilmemiş.Bence yazılı protokolden ziyade aranızda yaptığınız sozlü protokolden bahsediniz ki; hukuku guguk yaptıfiniz canına yandığımin ODTU’sünde…Tabelaları sokulen ve Ankara il orman mudürluğüne verilen Gölbaşı mezarlığı altındaki Eymir golü arazisini de kulak arkası yapıp hiç bahsetmemişken once insan sonra akademisyen olmanızı öneririm size ve danıàmanlarınıza.

 8. Nerede bu CHP Ankara millervekilleri…Aylin Nazlıaka’yı kutluyorum bu karşı çıkışından dolayı.

 9. Odtü camiası, orman köylüsü değil bırakın bu şark kurnazlığı cambaza bak oyunlarını Rektör efendi ve icazetcesı ODTU hocaları.

 10. KARŞIYAKA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ’NİN 20 EYLÜL 2017 TARİHLİ REKTÖRLÜK TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI
  (Karşıyaka ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldırım’ın Facebook paylaşımından alınmıştır)

  ODTÜ’DE YOL YAPIM TARTIŞMALARI
  ODTÜ Rektörünün 20 eylülde düzenlediği yol yapım bilgilendirme toplantısına Ankara dahil bazı derneklerin davet edilmemesi tartışma konusu oldu ve Rektörün bu davranışı kınandı
  ODTÜ Mezunlar Derneği(Ankara) dün yayınladığı bildiride; toplantıya son anda telefonla davet edildiklerini,dernek başkanları Seyhan Çamlıgüney’in toplantıda ,Sayın Rektör’e büyük üzüntü yaratan ve “oldu bitti”ye getirilen bu sürece dair endişelerini ve kaygılarını aktardığını,forumlarında tartışılan hususları ve cevabı alınamayan soruları ilettiğini,protokolde ucu açık birçok nokta olduğunu ve yaptıkları forumlarda ortaya çıkan bir karar olarak imzanın geri çekilmesi talebini tekrarladıklarını belirtmiştir.
  ODTÜ Ege Mezunlar Derneği de yayınladığı bildiride; Ankara derneği ile görüş ayrılıklarının devam ettiğini,Ankara derneğinin istediği gibi protokolden imzanın geri çekilmesini bu aşamada doğru bulmadıklarını belitmiştir. Diğer derneklerden bir açıklama yapılmamıştır.
  Karşıyaka ODTÜ Mezunlar Derneği olarak bizler, mezun dernekleri arasındaki bu görüş ayrılıklarını ve Sayın Rektörün en fazla üyeye sahip Ankara derneğini önce toplantıya davet etmeyip son anda çağırmasını, ayrıca bazı dernekleri davet etmemesini üzüntü ile izliyoruz.
  ODTÜ Mezunlar Dernekleri arasındaki bu kamplaşma ve çekişmelerin sona erdirilmesi ve mezunların üniversitemizin sorunlarına daha fazla destek verebilmesi için,mezun dernekleri arasında bir ayırım yapılmamasını ,tüm mezun derneklerinin Ankara’nın öncülüğünde yeni bir yapılandırmaya gitmelerini ve tek ses olunmasını öneriyoruz.
  Saygılarımızla,

  Karşıyaka ODTÜ Mezunlar Derneği

 11. Bu tapu kimin tapusu ?
  Mülk sahibi,tahsis sahibi hani bunun ilk sahibi?

  ODTÜ Kuruluş Yasası’nda rektörlüğün hazine üzerine tapulu üniversite ” tahsisli” kiracı arazisi üzerinde bu şekilde tasarrufunu haklı gösteren, üniversite arazisini protokol veya anlaşma yoluyla da olsa Belediye’ye vermesine hak tanıyan her hangi bir hüküm var mıdır? ODTÜ Rektörlüğü bu hakkı ODTÜ Kuruluş Yasası’ndan değilse hangi idari/hukuki mevzuattan almaktadır?

 12. Bu tapu kimin tapusu ?
  Mülk sahibi,tahsis sahibi hani bunun ilk sahibi?

  ODTÜ Kuruluş Yasası’nda rektörlüğün hazine üzerine tapulu üniversite ” tahsisli” kiracı arazisi üzerinde bu şekilde tasarrufunu haklı gösteren, üniversite arazisini protokol veya anlaşma yoluyla da olsa Belediye’ye vermesine hak tanıyan her hangi bir hüküm var mıdır? ODTÜ Rektörlüğü bu hakkı ODTÜ Kuruluş Yasası’ndan değilse hangi idari/hukuki mevzuattan almaktadır?

 13. 2016 aralık planına dava 2023 nazim planı uzerinden açildıysa ve bu şekilde devam ettirildiyse kanuna karşı hile durumu var.Ikinci el kışilerın rektorlük taziyesinde kulaktan duydukları ile değil bizzat rektörün bu konu haķkındakı iddia edilen tüm mahkeme
  Dava dilekçelerinin incelenmesi için web sayfasinda yayinlanması lazım. Naylon dilekce olması mümkun.Durum böyleyse Rektor ve hukuk muşavirliği için yüz kızartıcı bir durum olusur.

 14. Meslek odaları, ne oldu sizin davalar bunda bir iş var.Açıklayın bakalım sepetteki davalarınızı son durumunu nedir? Yanlış dava mı açtınız yoksa len! çaktırmadan millete ayıp olmasın diyetektene.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir